1860 - 1964

Viemose Mølle er en hollandsk Vindmølle med et vindfang på 29 Al. Den er opført på Nr. Viemose Mark, Kalvehave sogn matr. 14a - 14g - 14o


Møllen blev opført af gårdmand og sognerådsformand Niels Sørensen.

Den første brandforsikring er af den 29. juli 1867 og forsikret for 1900 Rdl, der er møllen under opbygning. Den 25. november 1867 er den færdigbygget og forsikringssummen er nu 3200 Rdl, og der er installeret 9 spand skald-kværn, valse og grynblæser, en 9 spand grovkværn og en 8½ spand grynkværn.


Iflg. Brandforsikring 1873 er ejeren Frederik F. Jensen og møllen er nu forsikret for 6400 kr. Vedligeholdelsen er god.


I 1881 sælger Frederik F. Jensen møllen til Christian Nielsen, han er på dette tidspunkt også ejer af dampmøllen på matr. 45, som han har købt af sin far Niels Madsen.

Chr. Nielsen sælger møllen til sin søn Frederik W. Nielsen i 1910, skøde tinglyst 21 juni 1910, købesummen 12.000 kr. Samme år bliver der indsat en forbrændingsmotor (petroleum) med kølebassin. Mellem 1910 og 1916 gik man fra 'vinger med sejl' til 'klapsejl' der gjorde arbejdet meget lettere. 


I 1923 blev magasinbygningen opført.


I 1936 kom der elektricitet til møllen og forbrændingsmotoren blev erstattet af en 15 HK el. motor.


I 1956 blev vingerne efter sigende taget af møllen. Frederik W. Nielsen fortsætter med korn og foderstofforretning, indtil han i 1964 sælger møllen til Allan W. Grove.


Den 27. maj 2014 blev Viemose Møllelaug stiftet. Den 15. marts 2015 fik Møllelauget overdraget møllen af Allan W. Grove.

Ved hjælp af donationer, medlemskontingenter og arrangementer har det været muligt, at købe materialer så der nu er lagt nye gulve, renoveret murværk, udskiftet stokke til omgangen. Fremtiden er, at møllen kan få omgang og vinger. Magasin bygningen har ligeledes fået den helt store tur, så der nu er en dejlig cafe i varme moderne omgivelser.


(I 1873 blev Rigsdaleren erstattet af kronen. 1Rd = 2 kr.)