Viemose Mølle

 

Velkommen til Viemose Mølles hjemmeside

English please! The Mill's History and membership information CLICK HERE

Deutsch bitte! Die Geschichte der Mühle und Mitgliederschaft Information KLICK HIER

Viemose Møllelaug vil gerne indkalde til  ordinær generalforsamling for året 2019 og 2020

Tirsdag d. 22. juni 2021 kl. 19 i Viemose Forsamlingshus

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 17. juni 2021

 

Pga. Corona er vores generalforsamling noget forsinket, men vi har nu besluttet at afholde den trods Corona.

 

Vi vil selvfølgelig overholde alle de rigtige Corona foranstaltninger, husk Corona pas

 

Dagsorden iflg. vedtægterne

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 

2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

4. Fastlæggelse af kontingent for året 2022

        Forslag uændret kontingent.

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende år.

 

6. Behandling af indkomne forslag.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

    2 af bestyrelsens medlemmer er valgt på ulige år

    3 er valgt i lige år.

    på valg er:

          Stig Eriksson som ønsker genvalg

          Inger Hansen som ønsker genvalg

          Lisbeth Leffler som indstilles af bestyrelsen

    Suppleanter vælges for et år

    på valg er:

          Jakob R. Christensen som ikke ønsker genvalg

          Birgit Hasling som ikke ønsker genvalg

     Forslået nye:

          Henning Bosen Jensen

          Tano Jakobsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for en etårig periode

     på valg er:

          Fin Jensen som revisor og Povl Hansen som revisorsuppleant.

          Begge ønsker genvalg

9. Eventuelt.

 

P.B.V

 

Stig Eriksson

 

 

Aktiviteter 2021

 

Møllernes dag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er en fast tradition at møllerne i Danmark hvert år holder

Mølledag den 3. søndag i juni kl. 10 - 16. I år den 20 juni.

Der serveres kaffe og kage.

Alle er velkommen.

 

Mølle Café

Søndag den 11. juli kl. 13 – 16

Møllen er åben, der vil være guide, der fortæller om møllens funktion.

Der vil være salg af kaffe / kage og is.

Salg af mel – havregryn.

Loppeboden er åben.

 

 

Mølle Marked med veteran pløjning

Lørdag den 28. august

Mere herom senere

 

 

Mølle Café

Søndag den 24. oktober kl. 13 – 16

Møllen er åben – der er guide, der fortæller om møllens funktion.

Der vil være salg af kaffe / kage og is.

Salg af mel – havregryn.

Loppeboden er åben.

 

 

Julehygge

Søndag den 10. december kl. 13 – 16

Mere herom senere

 

 

Følg med her på hjemmesiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er arbejdshold 

på møllen om tirsdagen fra kl. 10 -14.30

 

Måske det var noget for dig at gi’ en hånd med.

Kontakt evt. Ole Jacobsen på tlf. 2278 5519

 

UDLEJNING af fest flag med stænger og jordspyd

Pris pr. dag pr. flag kr. 10,00

Gratis for medlemmer af Viemose Møllelaug.

Henvendelse til Stig Eriksson

Tlf. 31 13 24 03

 

bidrag til restaureringen af møllen

Ønsker I at give et bidrag, kan det ske ved indbetaling på Møllelaugets konto

i Lollands Bank:

 

6220 6611683

 

Stig Eriksson    Formand

Ole Jakobsen   Næstformand

Laila S. Juhl     Kasserer

Inger Hansen   Sekretær

 

 

Michael Mogensen  Bestyrelsesmedlem

Allan Grove             Bestyrelsesmedlem

Jacob Christensen  Suppleant

Birgit Hasling           Suppleant

bestyrelseN

2020

Kontingent til Viemose Møllelaug 2021

 

 Viemose Møllelaug har vedtaget at

kontingentet for 2021 er uændret, d.v.s.:

Personligt medlem/årligt          kr. 150,00

Husstands medlem/årligt         kr. 200,00

Virksomheds medlem/årligt      kr. 500,00

 

Kontingentet for2020 bedes indbetalt snarest muligt.

Møllelaugets konto er 6220 6611683 i Lollands Bank eller

Mobilepay 14 439

Husk at skrive navn, evt. ny adresse, tlf.nr.

og/eller mail adresse.

Hvis du har gamle eller nye billeder af Viemose Mølle, send dem gerne til mette.plesner@icloud.com

 

Se stjernehjulet køre

klik her!

 

Indmeldelse

klik her!

 

Se udsendelsen

TV sydsjælland  forår 2015

 

 

Sponsorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

links

www.sydkystdanmark.dk

 

Ikke så langt fra Viemose Mølle ligger Kalvehave labyrintpark, den kan besøges på labyrintpark.dk

 

Nede i Gl. Kalvehave er der en dejlig privat have, der kan ses på kalvehaven.dk

 

I Langebæk findes en fantastisk have med hyggelig café, der kan besøges i nogle weekender om sommeren. Oplysninger på langebaekgaard.dk

 

Lidt væk fra alfarvej, nede ved Bøgestrømmen, ligger et gammelt bådeværft.

Kig ind på baadelauget.dk

 

Viemose Møllelaug er medlem af Dansk Møllerforening. danskmoellerforening.dk

 

 

Lilliendal gods

  Hjemmesiden er opdateret den 8.6. 2021

Høvdingsgård

Bahlgården

Viemose Mølle, Viemose Gade 105, 4771 Kalvehave