2015

Februar-marts 2015

Arbejdsdag  13.6.2015

Der var desværre ikke så mange mødt op, men det var dejligt med en ekstra hånd.

 

Der blev renoveret murværk, tømt magasin, slået med buskrydder, skurvognen blev

gjort klar til Åbenhus dagen m.m.

 

En stor tak til Maja Søbøtker Veje for de lækre sandwiches.

Åbenmølle  dagen  21.6.2015

Loppemarked  29.8.2015

Klik på et billede

Forslag til ombygning af magasinbygning  4.10.2015

Arbejdsdag på møllen  24.10.2015

Projektet var at fjerne hjørnet på magasinbygningen, så man frit kan færdes omkring møllen.

Døren blev flyttet og ny beklædning blev sat på magasinbygningen.

December arbejde på møllen 2015

Magasinbygningen får ny beklædning.